Priserva Företagshälsa

Er lokala, familjära och personliga företagshälsa i Borås.

Aktuellt 

Vaccinera dig mot säsongsinfluensan!

Det är lätt att bli smittad av influensa. Viruset sprids genom hosta och nysningar eller vid nära kontakt med en smittad person. Blir du trots allt smittad så är förloppet oftast lindrigare om du är vaccinerad.

Skyddseffekten av influensavaccinet varierar från en säsong till en annan. Det är bl.a. beroende på vilka virusstammar som förorsakar den aktuella epidemin och hur bra de motsvaras av virusstammarna i vaccinet. Vaccinationsskyddet varar i ca 6 månader och lämplig tid att vaccinera sig är i december/januari.

Från den 21 november börjar vi vaccinera!

Pris: 390 kr/dos

Är ni 8 personer eller fler kan vi komma ut till ert företag och vaccinera. Reseersättning tillkommer. Beställda men ej utnyttjade doser debiteras.

Anmälan:
Du beställer vaccin genom att maila hur många ni vill ha till: priserva@priservaboras.se  samt skriver om du önskar att vi kommer ut till ert företag eller om ni vill att vaccination ska ske på plats här hos oss på mottagningen.

Välkommen att boka era vaccinationer senast den 31 oktober

————————————————————————

Arbetsmiljöarbete SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete.

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

 1. Hur har ni det på arbetsplatsen?
 2. Vad bidrar till att det känns bra?
 3. Hur kan det bli bättre?

Arbetsmiljöverkets beräkningar visar att:

 • En dags sjukfrånvaro kostar cirka 3000 kr/dag räknat på en genomsnittslön
 • Mobbning och utanförskap för samma företagsstorlek slukar runt 300 000 kronor
 • En utbränd medarbetare kostar 400 000 kronor årligen
 • Bristande ledarskap innebär ett ekonomiskt bortfall på drygt 2 miljoner kronor beräknat ett företag med 30 anställda.

Behöver ni hjälp med ert arbetsmiljöarbete så kontakta oss!

————————————————————————


Behöver du hjälp med läkarintyg till Transportstyrelsen? 

Då kan vi hjälpa till med nedanstående:

 • Vid förnyelse eller ansökan om högre körkortsbehörighet (C, CE, D, DE)
 • Inför nyansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in.
 • Om körkortet har ifrågasatts pga. Alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.
 • Om du har beviljats eller ansöker om alkolås.
 • Inför ansökan om taxiförarlegitimation.

OBS!

Om du har: Diabetes, hjärtsjukdomar eller neurologiska diagnoser (ADHD, Asperger eller Autism) osv. så vänd dig till din vårdcentral.

————————————————————

Öppettider på vår mottagning 

Måndag-torsdag 08.00-16.00

Fredag 08.00-12.00 

Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontider:

Måndag-torsdag 08.00-15.00

Fredag 08.00-12.00 


Du kan alltid nå oss via vår mail priserva@priservaboras.se. Så svarar vi så snart vi kan.

Med hänsyn till allergiker ber vi dig undvika parfym vid ditt besök hos oss!


Sjuk- och friskanmälan
med automatisk rösttjänst:
Telefon 08-6938201
Dygnet runt


Vad vi kan stötta ert företag med: