Välkomna till Priserva i Borås
Det lokala och familjära alternativet av företagshälsa för Ert företag!

Aktuellt

Föreskrifterna om arbetsanpassning träde i kraft 1 juni

De nya föreskrifterna klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och för att underlätta återgång i arbetet för arbetstagaren, efter sjukfrånvaro.

Föreskrifterna om arbetsanpassning har två syften:

  • Förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön.
  • Göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

På Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se kan du läsa mer utförligt om vad som gäller.


Coronavirus

Här nedan finner du information från olika källor. Vår rekommendation är att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad.

Det finns nu ett nationellt informationsnummer att ringa för att ställa allmänna frågor om Covid-19: 113 13

Håll dig uppdaterad på: Folkhälsomyndigheten

Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber så kontakta vårdguiden: 1177 Vårdguiden

————————————————————–


Behöver du ansöka eller förlänga din högre körkortsbehörighet?

Vi kan hjälpa till med nedanstående:

  • Vid förnyelse eller ansökan om högre körkortsbehörighet (C, CE, D, DE)
  • Inför nyansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in.
  • Om körkortet har ifrågasatts pga. Alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.
  • Om du har beviljats eller ansöker om alkolås.
  • Inför ansökan om taxiförarlegitimation.

——————————————————————————————–

Våra öppettider under sommaren!

Måndag – torsdag                08.00 – 15.00

Fredag                                    08.00 – 12.00

Lunchstängt                           12.00 – 13.00

Semesterstängt 9 juli – 9 augusti!


Du kan alltid nå oss via vår mail priserva@priservaboras.se


Bokning för anslutna till Boka Doktorn


Vad vi kan stötta ert företag med: