Välkomna till Priserva i Borås
Det lokala och familjära alternativet av företagshälsa för Ert företag!

Aktuellt


Nya regler om medicinska kontroller i arbetslivet från 1 november

Nuvarande föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet upphör att gälla den 1 nov 2019. Dessa ersätts av nya omarbetade föreskrifter. De nya reglerna ska göra det tydligare med vad som gäller samt harmonisera bättre med de direktiv som kommer från EU.

Förändringarna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för kvicksilverexponering och vid handintensivt arbete. Andra områden som påverkas är bland annat; fibrosframkallande damm, nattarbete, klättring med stor nivåskillnad, arbete med bly, och vissa kemiska andra produkter.

Dessa förändringar sker under en övergångsperiod, så att ni alla arbetsgivare har en rimlig chans att förhålla sig till de större förändringarna.

Läs om de nya föreskrifterna här!

———————————————————————————————

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Om ni som arbetsgivare anlitar expertstöd hos ex. företagshälsovården för att ta fram och genomföra en plan för återgång i arbete för era anställda, kan bidrag i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd sökas från Försäkringskassan.

Mer information och blanketter finns på Försäkringskassans hemsida!

Läs mer och ansök här!


———————————————————————————————

Behöver du ansöka eller förlänga din högre körkortsbehörighet?

Vi kan hjälpa till med nedanstående:

  • Vid förnyelse eller ansökan om högre körkortsbehörighet (C, CE, D, DE)
  • Inför nyansökan om körkortstillstånd om körkortet har dragits in.
  • Om körkortet har ifrågasatts pga. Alkohol, narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.
  • Om du har beviljats eller ansöker om alkolås.
  • Inför ansökan om taxiförarlegitimation.

——————————————————————————————–

Våra ordinarie öppettider:             

Måndag – Torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00 – 12.45

Telefontid: 08.00-15.00


bokadoktorn-125

Bokning för anslutna till Boka Doktorn


Vad vi kan stötta ert företag med: