Övriga tjänster

Arbetsmiljöutbildningar


Belastningsergonomi

Utförs av ergonom/sjukgymnast.
Belastningsbesvär i arbetslivet är en dominerande orsak till smärta eller värk i muskler och leder. Människans olika förutsättningar för arbete varierar och därmed även risken för ohälsa.

Utbildningen innefattar kunskaper om belastningsergonomiska principer och påverkande faktorer i arbetet samt vad man själv som medarbetare kan göra. Vad som är viktigt för att kunna förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär och arbetsskador. Föreläsningen berör bland annat arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och liknande faktorer som påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår även en utformning av arbetslokaler, arbetsplats, arbetsobjekt och omgivning. Hur arbetet bör organiseras samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.


Hjärt- och lungräddning

Utförs av företagssköterska.
Instruktörs- och filmbaserad utbildning samt praktiska övningar. För att lära sig att rädda liv med hjälp av hjärt- och lungräddning, häva luftvägsstopp och stoppa blödningar.


Kemiska hälsorisker

Utförs av arbetsmiljöingenjör
Bättre hälsa och högre säkerhet i arbetet medför möjligheten till högre effektivitet. Syftet med denna utbildning är att förhindra hälsopåverkan på arbetsplatsen. Här får man lära sig vilka krav som finns, vad de innebär och hur man kan hantera sin situation för att följa och anpassa sin verksamhet efter detta.


Kost och motion

Utförs av beteendevetare, företagssköterska och ergonom. Gärna i samverkan.
Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera, ordna och hantera både interna och externa faktorer för att lindra effekterna av en kris. Ett gott omhändertagande i denna akuta situation är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.


Krishantering


Livsstilsförändring och överviktsgrupper

Utförs av företagssköterska.
Att individen ska få ökad insikt om eget förhållningssätt och kunskap om liv, hälsa, kost och motion. Ökad motivation till mer hälsobefrämjande val gällande kost motion och hälsa. För att förebygga sjukskrivningar hos arbetstagare som ligger i riskzonen för ohälsa och öka välbefinnandet för individen.


Stresshantering

Utförs av beteendevetare, företagssjukgymnast, företagssköterska.

Utifrån stressforskning vet vi att både fysiska, psykiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor påfrestning för den anställde i form av stress. Stresshantering handlar om att hitta en balans mellan arbetet/aktivitet och vila/återhämtning.

Effekten av stress påverkar inte bara den enskilda arbetstagaren utan de kan också få återverkningar på gruppen eller organisationen genom t.ex. tillbud eller felbehandlingar, samarbetssvårigheter, konflikter, arbetsskador och sjukfrånvaro.


Instrumenthyra

Då inhyrning av speciella instrument krävs, t.ex. bullermätningar på arbetsplatsen, detta debiteras därför till självkostnadspris. Utförs av en skyddsingenjör.


Snabba tider för röntgen ex, magnetkameraundersökning


Försäkringsbolagsanslutna


Personförsäkring

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »