Sjuk- och friskanmälartjänst

Sjuk- och friskanmälartjänst

– En sjuk- och frisksanmälantjänst 

Sjuka medarbetare kostar företaget både tid och pengar. Förutom den faktiska kostnaden som är ungefär tio procent av bruttolönen så tillkommer kostnaden för förlorad intäkt, vikarier, övertid etc.

Med vår tjänst Sjuk- och friskanmälartjänst tar du enkelt hand om all hantering kring medarbetarnas sjuk- och friskanmälningar, minskar sjukfrånvaron och ökar frisknärvaron.
Sjuk- och friskanmälartjänst tar hand om företagets administration av sjuk- och friskanmälningar. Alla som berörs, t.ex. arbetsledare och chefer, får en första bedömning när medarbetaren förväntas vara tillbaka. För medarbetaren innebär det ökad trygghet att alla vardagar året runt kunna få medicinsk hjälp.

Sjuk- och friskanmälartjänst tjänster

 • Ger berörda personer omedelbar avisering när någon sjukanmäler sig
 • Ger berörda personer omedelbar avisering när någon anmäler vård av barn, VAB
 • Ger berörda en första bedömning när medarbetaren väntas tillbaka
 • Ger medarbetaren ett personligt telefonsamtal från en sjuksköterska som ger medicinsk rådgivning vid flera tillfällen under sjukperioden
 • Ger personalchefen överblick över vilka medarbetare som omfattas av Försäkringskassans rehabkedja
 • Ger statistik i realtid
 • Lämplig för företag med minst 20 anställda
 • Internetbaserat system som tar hand om all administration av medarbetarnas sjuk- och friskanmälningar

Arbetsplatsnära stöd

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförts, upp till 10 000 kr per insats!

För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

Fördelar med systemet:

 • Medarbetaren får telefonsamtal från en kvalificerad sjuksköterska flera gånger under sin sjukfrånvaro
 • Underlättar för medarbetaren som endast behöver ringa ETT telefonsamtal
 • Ger överblick över sjukfrånvaron i realtid
 • Förenklar bemanningsplanering
 • Verktyg för bearbetning av sjukfrånvaro
 • Ger statistik i realtid på både individ-, grupp- och organisationsnivå

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »