Utbildningar

Hållbart ledarskap

Om hur jag som chef kan förhålla mig hälsosamt i förändring med en bekräftande kommunikation emot anställda, ta hand om mig som chef och samtidigt nå målen i företaget.


Chefsutbildningar

Utförs av beteendevetare.
Utbildningar både mot grupp eller individuellt, både som chefsutveckling och chefsstöd med inriktning på självinsikt. Hur man arbetar med psykosocial arbetsmiljö, förbättrar sin kommunikation och konflikthantering. Samt arbetsmiljö och arbete. Dessa utbildningar skräddarsys utifrån varje företag och dess önskemål.


Utbildningar

  • Arbetsmiljöutbildningar
  • Belastningsergonomi
  • Hjärt- och lungräddning
  • Kemiska hälsorisker
  • Kost och motion
  • Krishantering
  • Livsstilsförändring och överviktsgrupper
  • Stresshantering

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »