Systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö

Vad är systematiskt arbetsmiljö?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.

Exempel på risker kan vara:

  • Tillbud och olyckor
  • Skadliga arbetsbelastningar för kroppen
  • Psykiska påfrestningar, exempelvis stress

Systematiskt arbetsmiljöarbete är att:

  • Undersöka arbetsförhållanden
  • Bedöma risker
  • Göra en handlingsplan
  • Åtgärda
  • Kontrollera

Vi träffar arbetsgivare och personalgruppen och lägger upp utbildningar efter behov.


Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

För att skapa ett strukturerat sätt att hantera arbetsmiljön och därmed uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Kan förebygga olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet. Minska Sjukskrivningar, öka trivseln samt skapa ordning och reda i företaget.


Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö innefattar allt i vår arbetsmiljö som inte är fysiskt, alltså allt som inte är t.ex. maskiner. Här handlar det om att skapa möjligheten till en trygg anställning, personlig utveckling i jobbet och hur kollegor samarbetar. Denna utbildning berör allt från stress, hot och våld, diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, konflikter i allmänhet och brist på uppskattning eller otydligt ledarskap.


Psykosocial arbetsmiljö utbildning

Bättre arbetsmiljö – BAM
Bättre arbetsmiljöutbildning, en grundutbildning inom arbetsmiljö. Utbildningen innefattar allt från lagar, regler, risker, roller, samverkan till praktiskt arbete. Utbildningens syfte är att skapa ett helhetsperspektiv inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Mellan 3-5 dagars kurs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Klargör de krav som åligger arbetsgivaren (den juridiska personen) och hur det kan fördelas på olika befattningshavare i organisationen/företaget. Att skapa en förståelse kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan generera intäkter. Kortare utbildning på ca 1 dag.


Utbildningar – SAM

  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Psykosocial arbetsmiljöutbildning

Blanketter och broschyrer

I vårt arkiv hittar du alla våra blanketter och broschyrer i pdf-format, för att läsa och skriva ut.

Arkiv för blanketter och broschyrer »

Teckna avtal med oss

Teckna avtal med oss eller skicka in en intresseanmälan.

Bli kund »