Arbetsplatsnära stöd, bidrag till arbetsgivare

Arbetsplatsnära stöd

Bidrag för insatser som förebygger och förkortar sjukfall.

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförts, upp till 7000 kr per insats!

För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

När kan arbetsplatsnära stöd behövas?

Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:

 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Signaler om ohälsa
 • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgiften
 • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
 • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

Vad krävs för att få bidrag?

För att du ska få bidrag ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, så som Priserva, och omfatta:

 • Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgiften
 • Kartläggning av den anställdas hinder och resurser
 • Företagshälsovården ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra en dialog med chef och anställda om lämpliga fortsatta insatser
 • Överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning.

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur stort är bidraget?

Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförts, men max 7000kr per insats.

Enkelt att söka:

Du ansöker om bidraget när den utredande insatsen är avslutad. Det finns ingen begränsning för antalet utredningar per anställd och år.

Följande uppgifter behövs:

 • Vilken företagshälsovård som anlitats
 • Vilken anställd det gäller
 • Styrka det belopp som du har betalat för tjänsten

Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter att ansökan har kommit in.


Ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns på Försäkringskassans webbplats där även denna information har tagits ifrån!
www.forsakringskassan.se / arbetsplatsnarastod »


AFA Försäkring

Vi utför utbildningar där det går att söka bidrag via AFA Trygghetsförsäkring och få hela avgiften tillbaka.
Läs mer här »