Föreskrift om hantering av psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).  Förhoppningen är att den skall stoppa ökningen av sjukskrivningarna pga. stress och andra psykosociala faktorer.  Föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016

Läs mera på: www.av.se »