Frågor & svar om hälsoundersökning

Hur lång tid tar en hälsoundersökning?

Svar: I genomsnitt tar den en timme..


Är det något jag bör tänka på innan en hälsoundersökning?

Svar: Undvik koffeinhaltiga drycker som till exempel kaffe eller te minst två timmar innan undersökningen eftersom att koffeinet kan påverka provresultaten.


Får jag gå på arbetstid till er?

Svar: Det bestäms av din arbetsgivare


Hur gör jag så att jag får komma till er?

Svar: Genom en beställning av din arbetsgivare, muntligt, skriftligt eller via mail.


Får arbetsgivaren reda på vad jag säger?

Svar: Nej. Om någon information ska föras vidare måste du godkänna den innan, annars är allt skyddat med tystnadsplikt.


På vems uppdrag jobbar ni?

Svar: Vi jobbar på uppdrag av din arbetsgivare, men är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Vi är en resurs för både arbetsgivare och arbetstagare.


Kan jag få gå till en läkare?

Svar: Det bestäms av din arbetsgivare och vilket avtal denna har med oss på Priserva.


Om jag vill komma till er och betala själv, går det?

Svar: Ja det går, ring gärna för priser.

Definitionen av företagshälsovård:

Enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets förskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska företagshälsovården:

  • Vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

  • Vara en resurs för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

  • Särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.

  • Ha kompetens att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

  • Ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik.

  • Den företagshälsovård som anlitas ska vara av tillräcklig omfattning för uppdraget.