Inlägg av katarina@priservaboras.se

Vitamineralprover

Många mår inte så bra som de skulle kunna göra eller får inte ut fullt av sin träning. En orsak kan vara att det finns för lite eller för mycket av något vitamin eller mineral i kroppen. För att motverka detta är det många som tar olika typer av kosttillskott. Med vitamin och mineraltestet slipper […]

Föreskrift om hantering av psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).  Förhoppningen är att den skall stoppa ökningen av sjukskrivningarna pga. stress och andra psykosociala faktorer.  Föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016 Läs mera på: www.av.se »